Așezare geografică

 

Comuna Oniceni este localizatã în partea esticã a tãrii, teritoriul se încadreazã în marea unitate a Podisului Bîrladului , fiind drenat de cursul superior a rîului Bîrlad si afluienþii acestuia .
Din punct de vedere geografic comuna Oniceni se gãseste în partea de sud est a judetului Neamt si se plaseazã în marea unitate a Podisuului Moldovenesc , în subdiviziunea acestuia , Podisul Bîrladului , fiind strãbãtutã de cursul superior al rîului Bîrlad si afluientii acestuia .
Suprafata teritoriului administrativ al comunei Oniceni este de 4561 ha , reprezentînd 0,77 % din suprafata judetului Neamt .
Comuna Oniceni se aflã la intersecþia paralelei 46 grade 50 minute latitudine nordicã cu meridianul 27 grade 10 minute longitudine esticã .

Vecinii sãi sunt :
la nord comuna Bozieni
la sud comuna Lipova , judetul Bacãu
la est comuna Bãcesti , judetul Vaslui
la vest comuna Valea Ursului

Satele componente ale comunei sunt :
1.Satul Oniceni – resedintã de comunã , este traversat de (drum judetean ) DJ 159 ce-l leagã spre est de satul Mãrmureni , iar spre vest cu satele Valea Enei , Linsesti . In satul Oniceni din drumul judetean se desprinde ( drum comunal ) DC 74 spre satul Ciornei ºi DC 75 satele Lunca , Pietrosu ,Solca si Poiana Humei
2.Satul Ciornei – amplasat în partea de nord al comunei , situat la 1 km fatã de resedinþa comunei , este strãbãtut de DC 74 ce-l leagã de DJ 159 si prin intermediul acestuia cu satul de resedintã .
3.Satul Gorunu – amplasat în partea de vest , situat la 4 km faþã de resedinþa de comunei , este strãbãtut de DC 76 prin care face legãtura cu satul Valea Enei .
4.Satul Linsesti – amplasat în partea de nord vest , situat la 3 km faþã de resedinþa comunei , sat adiacent DJ 159 , situat în satul Valea Enei si limita comunei Valea Ursului .
5.Satul Lunca – amplasat în centrul comunei , situat la 1 km faþã de resedinþa comunei , situat între satele Oniceni si Pietrosu este stãbãtut de DC75 .
6.Satul Mãrmureni – amplasat în partea de nord – est , situat la 2 km faþã de resedinþa comunei , strãbãtut de DJ 159 care asigurã legãtura cu satul Oniceni spre vest ºi spre est cu satul Pustieta .
7.Satul Pietrosu – amplasat în centrul comunei , situat la o distantã de 5 km fatã de resedinta comunei , situat între satele Lunca si Solca si este strãbãtut de DC 75 .
8.Satul Poiana Humei – amplasat în partea de sud a comunei , situatã la 10 km de resedinta comunei , tranversat de DC 75 ce-l leagã de satul Solca la nord si la sud de comuna Lipova , judetul Bacãu .
9.Satul Pustieta – amplasat în partea de est , la o distantã de 4 km fatã de resedinta comunei este traversat de DC 73 .
10.Satul Solca – amplasat în partea de sud , la o distanþã de 7 km faþã de resedinta comunei , situandu-se între satele Pietrosu si Poiana Humei , este strãbãtut de DC 75 .
11.Satul Valea Enei – situat în partea de vest , la o distantã de 2 km faþã de resedinþa comunei , este strãbãtut de DJ 159 , situat între satele Oniceni ºi Linsesti ºi comunicã cu satul Gorun prin DC 76 .
Inapoioniceni

Share This:

Comments are closed.